Vragen? Samenwerken? Een leuk idee? Neem gerust contact met ons op.

Tel:

E-mail:

Fax:

Adres:

070 - 3153480

070 - 3153481

Saturnusstraat 60, unit 58
2516AH Den Haag

Multi-channel publiceren met het Tangelo CMS

23-04-2014

Tangelo is de meest innovatieve en inzetbare oplossing voor high-end multi-channel redactievoering en publiceren tot nu toe. Het is een online, browser georiënteerd platform voor het maken van publicaties. Veelzijdig, op XML gebaseerd, met de focus op twee aspecten:
•    kanaal- en vormonafhankelijke output zoals een website, een boek, een folder, een app, een webapp.
•    speciaal gemaakt voor redactionele samenwerking, versiebeheer en snelheid van publiceren. Geeft redacties daarmee zelf grip en gemak in de multi-channel ontwikkelprocessen. 


Tangelo is gemaakt voor organisaties die regelmatig publicaties maken. Dat kunnen rapporten zijn, folders, digitale of online publicaties. Tangelo baseert zich op een techniek die niet uitgaat van deze eindvormen, maar van de structuur van publicatietypen. Daaruit worden elementen gedestilleerd die onze vormgevers eenmalig inrichten voor die verschillende kanalen.
Een bijzonder sterke functie is de workflow voor het redactie- en productieproces die met Tangelo veel tijd en geld oplevert. Voor organisaties die publicaties ontwikkelen door redactionele samenwerking tussen medewerkers of externen, is Tangelo haast een must. In de praktijk zien we dan ook dat dit aspect bij het maken en vormgeven van jaarverslagen erg relevant is en voor grotere organisaties de doorslag geeft om Tangelo te gaan gebruiken.
Per kanaal moet er vooraf een basisvormgeving en stramien zijn ontworpen en klaargezet, precies zoals dat bij DTP of website-design gaat. Cases van Tangelo laten zien dat het eindproduct zich in niets onderscheidt van resultaten via het traditionele proces. Tangelo maakt het verschil op de weg ernaartoe.

Case: GrandVision >>>

Wanneer is Tangelo in beeld?

Het gaat om drie dingen:
•    Meerdere publicaties van hetzelfde type, ongeacht of het op papier is of online.
•    Redactionele samenwerking tussen meerdere, soms wisselende betrokkenen.
•    Een basisstijl die leidend is voor de vormgeving. In de praktijk is hier de huisstijl vaak de constante factor.

Publiceren met Tangelo gaat per publicatietype in twee fasen. De eerste fase is eenmalig, bedoeld om de basisvormgeving van de vaste elementen in te richten.
De winst zit in de tweede fase, als de redactie voor elke uitgave keer op keer de inhoud produceert en zelf uitgeeft.
Fase 1 - Inrichting en basisvormgeving van het publicatietype (per type eenmalig, door Tangelo en partners)
Fase 2 - Het maken en uitgeven van publicaties (volledig door de redactie zelf)

Case: Stedin >>>

- Beeld dat specifiek is voor de uitgave, past de redactie direct zelf in als dat mogelijk is met bijvoorbeeld foto’s. Meer specifiek materiaal, illustraties of omslag kunnen door een grafisch ontwerper op specificaties worden gemaakt. Maar vervolgens plaatst de redactie deze elementen zelf in de uitgave.

- Voordeel! Drukwerk en website gaan in één moeite door als dat zo is ingericht. Er zijn geen tussenstappen voor opmaak nodig. Ook intern ziet men vooraf in conceptrondes al gemakkelijk en precies hoe straks de werkelijke uitgave er gaat uitzien.

- Publiceren is daarna een definitieve druk op de knop. Dat leidt enerzijds tot een drukklare PDF die naar een drukker kan en anderzijds tot een update van de bedoelde pagina’s op de website.

Case: Q-Park >>>

Samenwerking en verbetering

Tangelo Software lanceerde samen met Kruit communication-design in 2013 een unieke manier om Tangelo door eenvoudiger implementatie en dus lagere kosten, voor meer organisaties, makkelijker toegankelijk te maken. Dat kon door de uniforme elementen bij elkaar te zetten, gelijk te behandelen en daarmee het proces bij implementatie en introductie te versnellen. Wat blijkt? 95% van de content “elementen” zijn te benoemen en gangbaar, en komen in de meeste publicaties voor.
Maar de vormgeving is per organisatie of publicatie uniek en beslist niet standaard. Daarom worden met Tangelo de publicaties en online kanalen dan ook gewoon vormgegeven in de huisstijl, de standaard van de klant.

Kruit communication-design heeft ervaring met de vormgeving van communicatiemiddelen, maar ook met inrichting van techniek. Bij webdesign levert de flexibiliteit van HTML, CSS en Javascript op hetzelfde moment de - voor het publiek onzichtbare - begrenzingen. In drukwerk kennen we dergelijke onzichtbare begrenzingen niet, maar het principe van Tangelo helpt ook in dit domein om het bedoelde efficiencyvoordeel te kunnen behalen.

Website: Tangelo.nl >>>